Всички Инверторни

Инверторните климатици могат да работят до много ниски външни температури, от порядъка – 15 ˚C / – 20˚С. Освен това предимство пред обикновенните климатици, те имат много нисък разход на ел. енергия, висок коефициент на трансформация.

Климатизация, отопление и вентилация