„НАКТАЙМ” ЕООД

Фирма „НАКТАЙМ” ЕООД е създадена през 1991 г. със седалище София и предмет на дейност проектиране, производство, доставка, монтаж, сервиз гаранционен и извънгаранционен на климатична, отоплителна и вентилационна техника. Ние разполагаме с производствена база за вентилационни съоръжения, въздуховоди и всичко необходимо за климатизация, отопление и вентилация. Нектайм разполага с добре оборудван авто парк, позволяващ голяма мобилност на монтажно-сервизните екипи. Членове сме на Българската Строителна и Френската Търговска камари, както и на Турската индустриална такава.

От месец юни 2011 г. фирмата се преименува на „НАКТАЙМ” ЕООД, като запазва всички останали корпоративни параметри. Фирмата има търговска дейност и осигурява собствени доставки на машини и съоръжения.

Специалистите във фирма „НАКТАЙМ” ЕООД са креативни млади хора, отворени за комплексното изграждане на СМР – ОВиК, КИПиА, Спринклерни инсталации.

Мисията ни е стремеж към усъвършенстване, оптимизация на процесите, предоставяне на качествени услуги, създаване на комфорт.