ARCA LPA Duo Matic – гориво: дърва/пелети

Котел с електронно управление, позволяващо избирането на гориво – дърва/пелети или само дърва или само пелети.

Описание

Котел с електронно управление, позволяващо избирането на гориво – дърва/пелети или само дърва или само пелети.
Това е котел за тези, които често сменят ползваното гориво. Преминаването от дърва на пелети е автоматично при изчерпване на дървата в горивната камера. Решенията предлагат период на работа с едно зареждане до 12 дни.

Версия R – за отопление

LPA 29 R 33 kW
LPA 45 R 54 kW
LPA 56 R 67 kW
LPA 70 R 82 kW
LPA 90 R 110 kW
LPA 120 R 145 kW

Версия SA – плюс производство на гореща вода за битови нужди

LPA 29 SA 33 kW
LPA 45 SA 54 kW
LPA 56 SA 67 kW

Характеристики

Ефективност 93%
Мощност 10-90 Kw
Сертифициране EN 303.5 клас 5
Гаранция 3 години

Климатизация, отопление и вентилация