Всички Вентилационни системи

Вентилацията е една от най-важните системи, за осигуряване на нормални условия за живот на човека. Тя е съвкупност от мероприятия, чрез които се поддържа чистотата и подвижността на въздуха. Вентилационната инсталация представлява комплекс от съоръжения (вентилатори,филтри,нагреватели) и елементи (въздуховоди,решетки,дроселиращи устройства,шумозаглушители), чрез които се реализира вентилацията.

Вентилационни системи подкатегории


Вентилационни системи продукти

Климатизация, отопление и вентилация