Всички Хладилна техника

Нактайм е специализирана в проектирането и изграждането на хладилни инсталации за битови и промишлени предприятия и хладилни камери. В последните години се специализира в поддръжката им. След утвърждаването си на пазара на хладилната и климатична техника и завоюването на своите позиции, фирмата продължава развитието си в сферата на климатичната и хладилна техника.

Климатизация, отопление и вентилация