Вентилатор DKN 225-4 Eex

Канален вентилатор

Описание

Центробежен, правоъгълен канален вентилатор. Подходящ за екстракция на агресивен отходен въздух и газове. За хоризонтален и вертикален монтаж. Възможно приложение за петролни рафинерии, лаборатории, парни помещения и др. Конструкция от галванизирана стомана.

Мотор: 400V, 50Hz, 3ph, Ex-87/3719
Температурен клас T1,T2,T3

Климатизация, отопление и вентилация